Veš muňka, pedikulóza

ektoparazit Veš ohanbí (Phthirus pubis)

Pedikulóza je parazitární infekce, která se přenáší pohlavním stykem. Veš muňka se živí krví člověka a nejčastěji se vyskytuje na chlupech ohanbí. Hlavním příznakem infekce tímto ektoparazitem je silné svědění v místech jeho výskytu.

Původce

ektoparazit veš ohanbí (Phthirus pubis)

Pedikulóza je parazitární infekce způsobená vší. Vši se živí výhradně krví hostitele a krev sají několikrát denně. Vyskytují se na chlupech ohanbí, při delším trvání infekce také v podpaží, vousech či obočí. Oplodněné samičky přilepují vajíčka na chlupy, čímž vznikají hnidy, ze kterých se líhnou larvy. Délka vývoje závisí na teplotě a vlhkosti okolí, trvá 16-40 dnů.

Přenos

Veš ohanbí se přenáší z člověka na člověka převážně pohlavním stykem. Možnost přenosu je ale i prostřednictvím ložního prádla, ručníku, méně často na toaletě nebo ze sedaček v MHD. Bez sání krve odumírají do 2 hodin, proto je tento způsob přenosu vzácnější.

Příznaky a průběh

Hlavním projevem pedikulózy je silné svědění v místech výskytu parazita.

Diagnostika

Klinicky nacházíme v ochlupení vši a hnidy, na kůži pak namodralé skvrny.

Léčba

Dříve se uplatňovaly syntetické insekticidy. Z modernějších insekticidů jsou nejčastěji používány syntetické pyrethroidy permethrin a d-phenotrin, malathion a carbaryl. Nové odvšivovací přípravky usmrcují vši fyzikálními mechanismy – poškozují svrchní voskovou vrstvu jejich těl, vytvářejí kolem vší neprodyšný obal, veš se udusí a uhyne. K dispozici je např. Ducray.

Zdroje literatury
  • Štork, Jiří et al. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha: Galén, ©2008. xv, 502 s. ISBN 978-80-7262-371-6.
  • Vosmík, František et al. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 396 s. ISBN 80-7184-633-3.
  • GROSS, Gerd a Tyring, Stephen K. Sexually Transmitted Infections and Sexually Transmitted Diseases. Springer, 2011. ISBN 978-3-642-14662-6.