Trichomonádové infekce, Vaginální trichomoniáza

prvok Bičenka poševní (Trichomonas vaginalis)

Trichomoniáza, parazitární onemocnění způsobené prvokem Trichomonas vaginalis, patří celosvětově mezi nejrozšířenější pohlavně přenosné infekce. Často se vyskytuje v kombinaci s dalšími venerickými chorobami, např. s kapavkou nebo chlamydiovou infekcí. Vyvolává záněty urogenitálního traktu s typickým výtokem a svěděním. Velké procento nakažených nemusí mít žádné symptomy onemocnění.

Původce

prvok bičenka poševní (Trichomonas vaginalis)

Bičenka poševní (Trichomonas vaginalis) je pohyblivý parazitický prvok, jehož jediným hostitelem je člověk. V rámci infekce osidluje orgány urogenitálního traktu. U žen je to vagina, děložní čípek, močová trubice a močový měchýř, u mužů močová trubice, prostata, nadvarle a sperma.

Přenos

Trichomoniáza se přenáší výhradně pohlavním stykem. Z toho důvodu je vždy nutné při pozitivním nálezu nechat vyšetřit i partnera či partnerku a během léčby dodržovat sexuální abstinenci, případně při pohlavním styku používat bariérovou ochranu.

Příznaky a průběh

Příznaky trichomoniázy se u mužů a u žen liší. Přibližně polovina žen nemusí mít žádné a infekce se může projevit až s odstupem 6 měsíců. Typicky dochází k nástupu symptomů 4-20 dní po pohlavním styku s infikovanou osobou. Během trichomoniázy dochází k zánětu v malé pánvi různého rozsahu. Ten se projevuje zapáchajícím pěnivým vaginálním výtokem, který může být bělavý, žlutý nebo do zelena. Výtok doprovází podráždění vnějšího genitálu, který bývá začervenalý, oteklý a může svědět. Nakažené pociťují bolesti během nebo po pohlavním styku, případně mohou po styku i krvácet. Časté je také pálení při močení. Dlouhodobá neléčená trichomoniáza je rizikovým faktorem pro nádorové změny děložního čípku.

Infekce Bičenkou poševní je riziková pro těhotné ženy, kdy hrozí předčasný porod, menší porodní váha dítěte nebo infekce.

U mužů často infekce probíhá zcela asymptomaticky - nemají žádné obtíže, ale jsou infekční pro své sexuální partnerky/partnery. Pokud se onemocnění projeví, objeví se výtok z močové trubice se začervenáním ústí, svědění a pálení při močení, zřídka se může objevit bolest v oblasti šourku jako symptom zánětu nadvarlete.

Diagnostika

Diagnostika trichomoniázy se provádí ze vzorku moči nebo z výtěrů z močové trubice u mužů a ze stěrů z vaginální stěny u žen. Nejčastěji se využívají tyto tři metody - mikroskopie, kultivace a moderní metoda PCR, které má zároveň nejvyšší citlivost a specificitu. Testováni by měli být všichni potencionálně nakažení partneři. Dále je doporučováno vyšetření na další pohlavní nemoci.

Léčba

K léčbě trichomoniázy se využívá metronidazol (antibiotikum) v jedné vyšší dávce nebo v nižší dávce na 7 dní. Během léčby je striktně zakázáno pití alkoholu. Dále je nutné dodržovat sexuální abstinenci nebo užívat během styku kondom, aby mezi partnery nedocházelo k opakované nákaze.

Zdroje literatury
  • Štork, Jiří et al. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha: Galén, ©2008. xv, 502 s. ISBN 978-80-7262-371-6.
  • Vosmík, František et al. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 396 s. ISBN 80-7184-633-3.
  • GROSS, Gerd a Tyring, Stephen K. Sexually Transmitted Infections and Sexually Transmitted Diseases. Springer, 2011. ISBN 978-3-642-14662-6.