Měkký vřed, Chancroid

bakterie Haemophilus ducreyi

Tato sexuálně přenosná nemoc se nejvíce vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Afriky. V České republice se téměř nevyskytuje. Hlavními příznaky infekce jsou měkké a velmi bolestivé vřídky v oblasti genitálií.

Původce

bakterie Haemophilus ducreyi

Původcem této nemoci je Haemophilus ducreyi, gramnegativní tyčinkovitá bakterie.

Přenos

Chancroid je pohlavně přenosná vředová choroba postihující oblast zevního genitálu a řitního otvoru. V našich podmínkách nevyskytuje, je nejčastější příčinou vzniku genitálního vředu v tropech a subtropech (rozvojové části Afriky). Lidé, kteří přijdou do styku s rizikovou skupinou osob z těchto regionů.

Příznaky a průběh

Po inkubační době 3–7 dní vzniká na genitálu nenápadná papula (pupínek) se zarudlým lemem rychle přecházející v pustulu (puchýřek) naplněnou hnisem a bolestivý vřed o velikosti od 1 mm do 2 cm, který může být samostatný nebo se objevuje ve větším počtu. Od syfilitického vředu se liší tím, že je měkký a při dotyku velmi bolestivý. Do dvou týdnů od nakažení se infekce rozšíří do spádových lymfatických uzlin, zpravidla v oblasti třísel, kde způsobuje lymfadenitidu (zánět uzlin). Tato ložiska mohou perforovat a pak z nich vytéká vysoce infekční žlutozelený hnis s příměsí krve.

Diagnostika

Diagnostika se provádí mikroskopicky nebo pomocí molekulárně–biologických metod, konkrétně PCR (polymerázová řetězová reakce) ze vzorků hnisu. Jednoduché a rychlé je sérologické vyšetření z krve.

Léčba

Na léčbu se používají antibiotika, nejčastěji azitromycin, erytromycin a ceftriaxon. Pokud pacient nepodstoupí terapii, zvyšuje se pro něj riziko vzniku anogenitálních deformací a píštělí.

Zdroje literatury
  • Štork, Jiří et al. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha: Galén, ©2008. xv, 502 s. ISBN 978-80-7262-371-6.
  • Vosmík, František et al. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 396 s. ISBN 80-7184-633-3.
  • GROSS, Gerd a Tyring, Stephen K. Sexually Transmitted Infections and Sexually Transmitted Diseases. Springer, 2011. ISBN 978-3-642-14662-6.