Lidský herpes virus typ 6

Human Herpesvirus 6 (HHV-6)

Lidský herpesvirus 6 (HHV-6) je společný souhrnný název pro lidský herpesvirus 6A (HHV-6A) a lidský herpesvirus 6B (HHV-6B). Tyto blízce příbuzné viry jsou dva z devíti herpetických virů, u kterých je známo, že mají lidi jako primárního hostitele. HHV-6A a HHV-6B jsou dvouřetězcové DNA viry. HHV-6A byla popsána jako více neurovirulentní, a jako takový je častější u pacientů s neurozánětlivými onemocněními, jako je roztroušená skleróza. HHV-6B je příčinou běžného dětského onemocnění exanthema subitum (také známé jako roseola infantum nebo šestá nemoc).

Přenos

Virus se šíří prostřednictvím slin a případně genitálními sekrety. V poslední době studie zaznamenávají nový způsob infekce HHV-6, a to integrace viru do rodičovské DNA, který je pak předán dítěti při početí.

Příznaky a průběh

HHV-6 vyvolává jeden typický projev tohoto onemocnění − nezávažný febrilní stav u kojenců a malých dětí buď s vyrážkou – exanthema subitum, nebo bez kožných projevů. Děti s roseolou obvykle mají mírné onemocnění horních cest dýchacích následované vysokou horečkou (často nad 40° ), což může trvat týden. Děti mohou být rozmrzelé a podrážděné a můžou mít sníženou chuť k jídlu a zduřené lymfatické uzliny na krku. Závažnější průběhy onemocnění jsou vzácné.

Diagnostika

Detekce viru je možná pomocí metody PCR nebo stanovení protilátek proti HHV-6.

Léčba

Léčba je zaměřena pouze na zmírnění příznaků nemoci. Virus po nákaze dál přetrvává v organismu.

Zdroje literatury
  • Adams, M. J.; Carstens, E. B. (2012). "Ratification vote on taxonomic proposals to the International Committee on Taxonomy of Viruses (2012)". Archives of Virology 157 (7): 1411–1422.
  • www.link.springer.com/article/10.1007%2Fs00705-012-1299-6
  • De Bolle, L.; Van Loon, J.; De Clercq, E.; Naesens, L. (2005). "Quantitative analysis of human herpesvirus 6 cell tropism". Journal of Medical Virology 75 (1): 76–85.
  • www.readcube.com
  • Herpes. Human herpesvirus 6 (exanthum subitum or roseola infatum) HHV-6.
  • www.herpes.com/hhv-6.html