Lidský T–lymfotropní virus typ 1

Human T-lymphotropic virus Type 1 (HTLV-1)

Tento virus, který způsobuje celoživotní infekci, se nejčastěji vyskytuje v zemích Karibiku a jižního Japonska. Jedná se o infekci, která se neprojevuje žádnými příznaky, a pouze u 5 % nakažených způsobí vážné zdravotní problémy.

Původce

Lidský T–lymfotropní virus–typu 1 (HTLV-1)

Virus HTLV-1 se vyskytuje především v Severní a Jižní Americe, Austrálii, ostrovech v Tichomoří, Japonsku a byl rozšířen také do Afriky a Karibských oblastí. Výskyt v Evropě je spojen s návštěvou některých z těchto endemických oblastí.

Kromě tohoto typu viru se lze výjimečně setkat také s lidským lymfotropním virem typu 2, jehož přítomnost v lidském těle bývá u 99 % případů bezpříznaková, bez následného rozvoje onemocnění. Virus HTLV-2 se původně vyskytoval v západní Africe, odkud se začal šířit i do Severní a Jižní Ameriky. Zejména díky narkomanům se v ní dále rozšiřoval a dostal se odtud také do jižního Vietnamu a Evropy. Opět prostřednictvím sdílení injekčních stříkaček je nejvíce rozšířen v Irsku, Španělsku, Itálii a ve skandinávských zemích.

Přenos

Přenáší se pohlavním stykem, transplacentárním přenosem z matky na plod během těhotenství a kontaktem s nakaženou krví (krevní transfuze, infikované injekční jehly).

Příznaky a průběh

Tato infekce se u 95 % nakažených neprojeví žádnými příznaky. Pouze u 5 % dospělých pacientů může tento Lidský RNA retrovirus způsobit leukémii T-lynfocytů, dále také neurovegetativní poruchy nebo myelopatii (závažné onemocnění míchy) spojovanou s infekcí HTLV-1 (tropická spastická paraperéza). Infikované děti mohou být postiženy infekční dermatitidou (zánět kůže) a uveitidou (zánět živnatky v oku).

Diagnostika

Virus HTLV-1 se v organismu diagnostikuje buď průkazem protilátek metodou ELISA nebo přímým stanovením pomocí molekulárněbiologických metod, konkrétně PCR (polymerázová řetězová reakce) ze vzorku krve pacienta.

Léčba

Účinná léčba infekce HTLV-1 zatím neexistuje.

Zdroje literatury
  • Štork, Jiří et al. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha: Galén, ©2008. xv, 502 s. ISBN 978-80-7262-371-6.
  • Vosmík, František et al. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 396 s. ISBN 80-7184-633-3.
  • GROSS, Gerd a Tyring, Stephen K. Sexually Transmitted Infections and Sexually Transmitted Diseases. Springer, 2011. ISBN 978-3-642-14662-6.