Lidský herpesvirus typ 8

Human Herpesvirus 8 (HHV-8)

Tento virus HHV-8 patří mezi onkoviry. Způsobuje maligní nádor z lymfatických buněk známý jako Kaposiho sarkom, který se projevuje fialovými či hnědými nádory na kůži převážně v oblasti nohou, třísel a očí. Nemoc propuká u pacientů s vážně narušenou imunitou, zejména u HIV pozitivních.

Virus HHV-8 se řadí do čeledi Herpesviridae a zároveň patří mezi onkoviry, protože způsobuje maligní nádor cévního endotelu známý jako Kaposiho sarkom. Podněcuje také vznik primárního efuzního lymfomu a Castlemanovy multicentrické choroby.

Přenos

Virus HHV-8 se přenáší tělními tekutinami, tedy krví, slinami, spermatem apod.

Příznaky a průběh

Virus HHV-8 napadá buňky lymfatických nebo krevních cév a způsobuje jejich abnormálně rychlé množení a prorůstání do okolních tkání. Tyto soubory abnormálních buněk poté tvoří purpurové až fialové či hnědé nádory na kůži. Často mohou být nenápadné, jindy působí značně bolestivé otoky, a to především v oblasti nohou, třísel a kolem očí. Sarkom se rozšiřuje i na plíce, játra či zažívací trakt, kde může docházet ke krvácení. V případě zasažení plic způsobuje také problémy s dýcháním.

Infekce tímto virem nemusí vždy způsobit Kaposiho sarkom. Udává se, že onemocní asi jen 5 % nakažených (za normálních okolností je imunitní systém schopen virus potlačit, nemoc propuká teprve při vážně narušené imunitě – zejména u pacientů s infekcí HIV).

Existuje několik typů Kaposiho sarkomu:

Epidemický Kaposiho sarkom

Je nejčastějším typem, vyskytuje se v souvislosti s infekcí HIV. Označuje se jako „AIDS definující“ onemocnění – pakliže se objeví u HIV pozitivního pacienta, znamená rozvinutí infekce v AIDS.

Klasický Kaposiho sarkom (středomořský)

Postihuje hlavně starší muže pocházející z oblasti Středomoří, také muže středně-východního a východoevropského původu. Typicky se projevuje výskytem pomalu rostoucích lézí na nohou, kotnících nebo ploskách nohou.

Endemický Kaposiho sarkom (africký)

Vyskytuje se hlavně u lidí žijících v oblasti rovníkové Afriky. Infekce virem HHV-8 je v Africe mnohem rozšířenější než v jiných oblastech světa. Onemocnění postihuje mladší jedince, přičemž k nákaze dochází již v dětském věku. Samotný Kaposiho sarkom se projevuje ve věku nižším než čtyřicet let a často vede k rychlé smrti.

Iatrogenní Kaposiho sarkom

Vyskytuje se nejčastěji v souvislosti s transplantacemi, při kterých je imunitní systém nemocného cíleně oslaben, aby byl transplantát dobře přijat. Tím se zvyšují šance propuknutí nemoci.

Diagnostika

K určení diagnózy se provádí odběr vzorku postižené tkáně (biopsie). Dále se také provádí rentgen plic a vyšetření trávicího traktu.

Léčba

Cílem léčby infekce HHV-8 je obnovit chod imunitního systému. Jsou nasazována též antivirotika (např. acyklovir, gancyklovir), aby se předešlo vzniku lézí. Pokud se léze již objevily, přistupuje se k lokální terapii pomocí přímé aplikace retinoidů nebo podstoupení kryoterapie, kdy se defekty mrazí tekutým dusíkem. Samozřejmostí je systémově podávaná chemoterapie, zejména v pokročilých fázích nemoci. Malé a nečetné defekty se chirurgicky odstraňují.

Zdroje literatury
  • Štork, Jiří et al. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha: Galén, ©2008. xv, 502 s. ISBN 978-80-7262-371-6.
  • Vosmík, František et al. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 396 s. ISBN 80-7184-633-3.
  • GROSS, Gerd a Tyring, Stephen K. Sexually Transmitted Infections and Sexually Transmitted Diseases. Springer, 2011. ISBN 978-3-642-14662-6.